Samrådsdialogen för översiktsplan 2050 är avslutad, tack till alla som bidragit med synpunkter!

Dialogen har varit igång mellan 7´e Juni och 30´e september och vi har tagit emot över 3000 synpunkter genom kartan.

Arbetet med översiktsplanen fortgår, vill du hålla dig uppdaterad i processen kan du besöka Karlstad växer


Vill du se vilka platser karlstadborna tyckt till om så finns en samlingskarta tillgänglig via länken nedan