Kronoparken
Byggnad

rimsmeden 9

Kulturhistorisk värdering

Värdering

Blå - visst värde
Ingår i värdefull miljö: Enplanshus vid Elsa Örns väg

Värdemotivering

Bostadshuset på fastigheten Rimsmeden 9 besitter byggnadshistoriskt värde såsom relativt välbevarad representant för 1970-talets småhusbyggande. De karaktärsdrag som förmedlar detta värde är den bevarade byggnadsvolymen, det flacka sadeltaket, fasad med blandning mellan gult tegel och träpanel, kontrast i färgsättning mellan ljusa och mörka byggnadsdetaljer såsom mörka fönsterbågar och vindskivor mot det ljusa fasadteglet.

Fakta

Byggår

1976

Arkitekt

Olle Dahlén, Tingvalla arkitektkontor

Byggnadsbeskrivning

Norr och öster om Elsa Örns väg finns en rad med enplanshus och souterränghus med liknande utformning. De skulle ursprungligen bestå av endast en rektangulär byggnadskropp likt husen på andra sidan vägen, men med anledning av en ändring i bygglovet skapades utrymme för att redan från början anpassa villorna efter egna behov, varför majoriteten av husen byggts i en L-form.

Bostadshuset på fastigheten Rimsmeden 9 har dock behållit den tänkta utformningen med en enkel, rektangulär byggnadskropp med gaveln mot gatan. Fasadbeklädnad utgörs av gult tegel, med inslag av bred lockpanel. Till exempel finns panelklädda partier ovanför de höga, smala fönster som är placerade på gaveln, och som en låg bröstning på långsidesfasaderna under fönstren. Fönstersättningen är asymmetrisk med större glasade partier in mot trädgården och smalare mot gatan. Fönsterbågar och vindskivor är målade i en mörkbrun kulör.

Rimsmeden 9 delar carport med grannfastigheten. Det är en enkelt konstruerad byggnad på gjuten betongplatta med träpelare målade i en mörkbrun kulör och flackt sadeltak.

Extra tillägg

Läs vidare

Byggnaden ingår i område Kronoparken.

Inventeringsinformation

Inventerat av HZ, 2017-12-07

Karta


Öppna karta

Bilder

Klicka på en bild för att skriva ut den.