St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
RÅTORP Västra Begränsad framkomlighet Westcon AB bygger ny Gång- och cykelbro åt Karlstads kommun. Gång- och cykelvägen kommer vara öppen för trafik men det kommer finnas en del byggtrafik i närheten av blivande brofäste. 3 oktober 30 december 2023 Mer info finns på Karlstad Växer!
ZAKRISDAL Västra Begränsad framkomlighet Kvarnverket ska bygga en ny förskola i korsningen Zakrisdalsudden/Zakrisdalsvägen. Området kommer vara inhägnat med staket. Byggutfarter kommer tillkomma vid cirkulationsplatsen och en bit söder om cirkulationsplatsen. Samtliga vägar kommer vara öppna för trafik. 6 oktober 2023 29 oktober 2024
BELLEVUE Västra Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan Karlstads el- och stadsnät ska utföra förläggning av fiberkabel. De kommer att gräva längs med gång- och cykelbanan söder om Bergkantsgatan. Arbetet beräknas inte ta hela arbetsperioden. 23 oktober 4 december
HULTSBERG Västra Begränsad framkomlighet Axeda ska gräva ner ny elkabel i Körkarlsvägen åt Karlstads el- och stadsnät. Ett körfält kommer användas som arbetsområde. Det andra körfältet regleras med trafikljus. Vägen kommer vara öppen för trafik men räkna med begränsad framkomlighet. Arbetet kan komma att bli klart tidigare än planerat. 6 november 15 december
HAGALUND Västra Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan Karlstad el- och stadsnät ska gräva i grönytorna längs med gång- och cykelbanan vid Lavendelgatan. Samtliga vägar kommer vara öppna för trafik under tiden arbetet pågår. Ansökt period är väl tilltagen och arbetet kommer inte pågå hela ansökningstiden. 24 oktober 19 december
BELLEVUE Västra Begränsad framkomlighet Axeda utför arbeten åt Karlstads Energi. Ny villa, Döbelnsgatan 15, ska anslutas till fjärrvärmenätet. Ett körfält kommer bli avstängt i anslutning till arbetet. Vägen kommer vara öppen för trafik. 6 november 30 november
GRÄSDALEN Västra Gång- och cykelbana avstängd T3 ska bygga om en gång- och cykelbana i norra änden av Ullebergsvägen. Ullebergsvägen kommer alltså förlängas norrut. Gång- och cykelbanan kommer vara helt avstängd under tiden arbetet pågår. 22 november 2023 29 februari 2024
HULTSBERG Västra Begränsad framkomlighet Mellan Löwenborgs väg och Liljecronas väg ska Axeda bygga en lekplats åt Karlstads kommun. Det kommer förekomma arbetsfordon på gång- och cykelvägarna i anslutning till arbetsplatsen. Var extra uppmärksam under tiden arbetet sker med lekplatsen. 20 november juni 2024
RÅTORP Västra Begränsad framkomlighet T3 group ska utföra vägarbeten längs Råtorpsvägen mellan Kvistrumsgatan och Södra Fjärstadsgatan. Ett körfält kommer vara kvar för trafik och det kommer ljusregleras, så räkna med mycket begränsad framkomlighet. Det kommer byggas en ny hållplats och en ny passage till den blivande Färjestadsbron. 23 oktober 1 december
RÅTORP Västra Begränsad framkomlighet Acre Skogstjänst ska utföra nedtagning av träd på Råtorpsvägen i höjd med Stömnegatan 2. Gång- och cykeltrafiken kommer flyttas ut i körbanan och övrig trafik får samsas på ett körfält som kommer regleras med trafikljus. Räkna med mycket begränsad framkomlighet. Detta gäller en dag. 06:00 12 december 16:00 12 december
RÅTORP Västra Begränsad framkomlighet Axeda ska ansluta en ny villa, Viktorigatan 24, till fjärrvärmenätet åt Karlstads Energi. Halva vägen kommer vara öppen för trafik. 22 november 22 december
SANDBÄCKEN Västra Begränsad framkomlighet Karlstads el- och stadsnät ska förlägga nya elkablar ute i gräsytan. Arbetet påverkar i liten grad då allt arbete sker utanför vägnätet. 23 november 22 december
VÅXNÄS Västra Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan Karlstads el- och stadsnät ska utföra fiberarbeten på gång- och cykelbanan längs Hagalundsvägen. Gång- och cykelbanan kommer vara öppen för trafik under hela arbetet. 30 november 22 december
SANDBÄCKEN Västra Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan Infrakraft som bygger Resecentrum på järnvägen åt Trafikverket ska lägga urgrävda massor som fyllning mot banvallen i höjd med Karlstads Innebandyarena. För att säkerställa så ingen kommer för nära arbetsplatsen så leds gående och cyklister in via Entrén till Innebandyarenan. 28 november 4 december
Skåre-Stodene Västra Begränsad framkomlighet Axeda ska ansluta Österlundsvägen 4 till fjärrvärmenätet åt Karlstads Energi. Halva vägen kommer användas som arbetsområde. Andra halvan kommer vara öppen för trafik. 4 december 18 december