St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
HAGALUND Västra Fjärrvärmeanslutning Axeda Entreprenad utför grävarbete för fjärrvärmeanslutning på 5 platser på Gulsporregatan. Det går att ta sig förbi arbetsområdet. 22 augusti 30 september
SANDBÄCKEN Västra Byggtrafik På grund av ökande byggtrafik kommer vi att sätta upp avspärrningar i samband med utfarten till byggnationen av Sanna sportcenter. Ta det försiktigt på platsen! April 2021 Oktober 2023 Läs mer på Karlstad Växer!
RÅTORP Västra Asfaltering på Råtorp VA-arbetet på Råtorp är färdigt och nu pågår arbetena med de sista finjusteringarna och läggning av asfalt på Älvåkersgatan och Strandgärdesgatan. Vecka 28-31 har Skanska semester. Under vecka 34 kommer Skanska att lägga toppskiktet av asfalten på vägbanan från Ringgatan 95 upp till Strandvallagatan. I samband med dessa arbeten kommer Ringgatan-Älvåkersgatan att vara avstängd för trafik vid Ringgatan 111 och bussarna kommer att ledas om via Råtorpsvägen och Skogaholmsvägen. Läs mer på
Skåre-Stodene Västra Stodene - byggnation av gång- och cykelbana Kommunen bygger nu en gång- och cykelbana längs Skårevägen mellan Grava kyrka och korsningen Skårevägen/Gåsörtsvägen. I samband med byggnationen kommer även gatubelysningen att bytas ut. Bygget beräknas vara klart augusti/september 2022. Juni 2022 September 2022 Läs mer på Karlstad växer-webben.
HAGALUND Västra Styrd borrning Axeda ska utföra styrd borrning åt Karlstad El- & Stadsnät. Det går att ta sig förbi arbetsområdet. 17 august 16 september
HAGALUND Västra Styrd borrning Axeda ska utföra styrd borrning åt Karlstad El- & Stadsnät. Det går att ta sig förbi arbetsområdet. 17 augusti 16 september
HAGALUND Västra Styrd borrning Axeda ska utföra styrd borrning åt Karlstad El- & Stadsnät. Det går att ta sig förbi arbetsområdet. 17 augusti 16 september