St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
ZAKRISDAL Västra Begränsad framkomlighet Kvarnverket ska bygga en ny förskola i korsningen Zakrisdalsudden/Zakrisdalsvägen. Området kommer vara inhägnat med staket. Byggutfarter kommer tillkomma vid cirkulationsplatsen och en bit söder om cirkulationsplatsen. Samtliga vägar kommer vara öppna för trafik. 6 oktober 2023 29 oktober 2024
Skåre-Stodene Västra Begränsad framkomlighet Axeda ska utföra grävarbeten åt Karlstads Energi. En ny villa, Kvarnvägen 15, ska anslutas till fjärrvärmenätet. Ett körfält kommer fortsatt vara öppet, vilket innebär att vägen kommer vara öppen för trafik under tiden arbetet sker. Räkna med begränsad framkomlighet på platsen. 17 juni 15 juli
HULTSBERG Västra Begränsad framkomlighet Mellan Löwenborgs väg och Liljecronas väg ska Axeda bygga en lekplats åt Karlstads kommun. Det kommer förekomma arbetsfordon på gång- och cykelvägarna i anslutning till arbetsplatsen. Var extra uppmärksam under tiden arbetet sker med lekplatsen. 20 november juni 2024
HAGALUND Västra Begränsad framkomlighet på gångbanan Karlstads el- och stadsnät ska utföra stationsbyte vid gångbanan mellan Gulsporregatan och Hyacintgatan. Gångbanans bredd kommer minskas ner till en meter en kort sträcka. Annars kommer påverkan vara i liten grad. 15 april 30 juni
GRUVLYCKAN Västra Begränsad framkomlighet på trottoar NCC ska utföra fönsterbyte på ett flerbostadshus på Gruvlyckevägen 23. Trottoaren kommer bli avstängd i samband med arbetet längs vägen. Vid förflyttning av fönster kommer även teleporter att stå på del av körbanan. 12 februari 5 juli
VÅXNÄS Västra Järnvägsövergången avstängd Järnvägsövergången på Säterivägen kommer vara avstängd under en vecka i slutet av juni. Det är Infrakraft som kommer utföra arbeten åt Trafikverket. Samtliga trafikanter hänvisas till alternativa vägar. Följ omledningen på platsen. 24 juni 1 juli
GRÄSDALEN Västra Gång- och cykelbana avstängd Gång- och cykelbanan kommer att vara avstängd under en del av denna period då Karlstads Energi ska bygga ut elnätet och kommer förlägga kabel på denna sträcka. När arbetet pågår, ta en annan väg. 3 april 31 augusti
VÅXNÄS Västra Parklek avstängd Karmens parklek kommer stängas av för att byggas om. Axeda kommer utföra arbetet åt Karlstads kommun. Under tiden kommer det förekomma arbetsfordon på gång- och cykelvägarna i anslutning till parkleken. 20 maj 31 oktober
ROMSTAD Västra Begränsad framkomlighet Karlstads Energi har upptäckt en fjärrvärmeläckage. Axeda ska försöka åtgärda läckan. Läckan tros vara på Fagerängsgatan i höjd med Blomstergatan. Ett körfält kommer stängas av, vilket innebär att vägen kommer vara öppen för trafik, men räkna med begränsad framkomlighet. 16 maj 20 juni
HAGALUND Västra Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan Karlstads Energi ska utföra fjärvärmearbeten vid och på gång- och cykelbanan vid Violgatan 12. Axeda är de som kommer utföra arbetena. Gång- och cykelbanan kommer vara öppen under tiden som arbetet sker. 20 maj 20 juni
ROMSTAD Västra Begränsad framkomlighet Ett kabelskåp är påkört. Karlstad Energi ska dit och fixa till det. 23 maj 30 juni
HAGALUND Västra Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan Karlstads Energi ska utföra elkabelarbeten längs med gång- och cykelbanan parallellt med Kamomillgatan. Gång- och cykelbanan kommer vara öppen under tiden arbetet sker. Räkna med något begränsad framkomlighet. 23 maj 20 juni
VÅXNÄS Västra Begränsad framkomlighet Karlstads el- och Stadsnät ska ersätta ett kabelskåp som blivit påkört på Blockgatan i höjd med Spärrgatan. Arbetet kommer ske på sidan av vägen. Vägen kommer vara öppen i båda riktningarna. 30 maj 30 juni
GRUVLYCKAN Västra Begränsad framkomlighet Karlstads kommun ska bygga två nya passager och en trottoar längs med vid Våxnäsgatan 150. Under tiden som arbetet pågår kommer Våxnäsgatan att enkelriktas mellan Skoghallsvägen och på- och avfart till E18. Gående och cyklister kommer kunna använda gång- och cykelbanan som fortsatt är öppen under hela arbetet. Omledning för östgående trafik går via Mejerigatan och Skoghallsvägen. 3 juni 20 juni
VÅXNÄS Västra Begränsad framkomlighet Karlstads Energi ska förlägga högspänningskabel söder om Hagalundsvägen 33. Allt arbete kommer ske på grönytan vilket innebär att trafiken berörs i väldigt lite grad. 31 maj 30 juni
RÅTORP Västra Beläggningsarbeten NCC ska utföra årliga beläggningsarbeten på Råtorpsvägen, Råtorpsporten och Råtorpsrondellen. Detta gäller från vecka 24 till vecka 26. De dagar som arbeten utförs kommer arbetena pågå mellan 18:00 - 06:00. Det är inte alla dagar under perioden som arbete kommer att utföras. Vägen kommer vara öppen för trafik och trafiken kommer regleras med vakt. Därför, räkna med mycket begränsad framkomlighet. 10 juni 30 juni Vill du veta mer om asfaltering? Klicka på länken nedan:
HULTSBERG Västra Begränsad framkomlighet NCC ska utföra årliga beläggningsarbeten på Hagalundsvägen mellan Körkarlsrondellen och Bergviksrondellen. Detta gäller från vecka 24 till vecka 26. De dagar som arbeten utförs kommer arbetena pågå mellan 18:00 - 06:00. Det är inte alla dagar under perioden som arbete kommer att utföras. Vägen kommer vara öppen för trafik och trafiken kommer regleras med vakt. Därför, räkna med mycket begränsad framkomlighet. 10 juni 30 juni Vill du veta mer om asfaltering? Klicka på länken nedan:
SANDBÄCKEN Västra Beläggningsarbeten NCC ska utföra årliga beläggningsarbeten på Sandbäcksgatan. Detta gäller från vecka 24 till vecka 26. De dagar som arbeten utförs kommer arbetena pågå mellan 18:00 - 06:00. Det är inte alla dagar under perioden som arbete kommer att utföras. Vägen kommer vara öppen för trafik och trafiken kommer regleras med vakt. Därför, räkna med mycket begränsad framkomlighet. 10 juni 30 juni Vill du veta mer om asfaltering? Klicka på länken nedan:
GRUVLYCKAN Västra Beläggningsarbeten NCC ska utföra årliga beläggningsarbeten på Våxnäsgatan. Detta gäller under vecka 27. De dagar som arbeten utförs kommer arbetena pågå mellan 18:00 - 06:00. Det är inte alla dagar under perioden som arbete kommer att utföras. Vägen kommer vara öppen för trafik och trafiken kommer regleras med vakt. Därför, räkna med mycket begränsad framkomlighet. 1 juli 7 juli Vill du veta mer om asfaltering? Klicka på länken nedan:
SANDBÄCKEN Västra Beläggningsarbeten NCC ska utföra årliga beläggningsarbeten på Hagalundsvägen och Karl IX:s gata vid I2 rondellen. Detta gäller från vecka 24 till vecka 26. De dagar som arbeten utförs kommer arbetena pågå mellan 18:00 - 06:00. Det är inte alla dagar under perioden som arbete kommer att utföras. Vägen kommer vara öppen för trafik och trafiken kommer regleras med vakt. Därför, räkna med mycket begränsad framkomlighet. 10 juni 30 juni Vill du veta mer om asfaltering? Klicka på länken nedan:
ROMSTAD Västra Beläggningsarbeten NCC ska utföra årliga beläggningsarbeten på Blomstergatan, Västerstrandsgatan och Lilla Romstadsvägen. Vägarna kommer vara öppna för trafik men räkna med begränsad framkomlighet. arbetet beräknas pågå i ca 3 veckor. 12 juni 5 juli Vill du veta mer om asfaltering? Klicka på länken nedan:
VÅXNÄS Västra Beläggningsarbeten NCC ska utföra årliga beläggningsarbeten på Våxnäsgatan mellan Violgatan och Stenhagsgatan. De dagar som arbeten utförs kommer arbetena pågå mellan 18:00 - 06:00. Det är inte alla dagar under perioden som arbete kommer att utföras. Vägen kommer vara öppen för trafik och trafiken kommer regleras med vakt. Därför, räkna med mycket begränsad framkomlighet. 1 juli 7 juli Vill du veta mer om asfaltering? Klicka på länken nedan:
SANDBÄCKEN Västra Begränsad framkomlighet Busshållplatsen stängs av! Hållplatsen för bussen stängs av för ombyggnation. Läs mer på Värmlandstrafiks hemsida för vilka alternativ som finns för dig som vill åka kollektivt. 17 juni 5 juli
ROMSTAD Västra Begränsad framkomlighet Axeda ska utföra fjärrvärmearbeten åt Karlstads Energi vid Romstadsvägen 2. Ett körfält kommer vara stängt åt gången, men de kommer behöva gräva på båda sidorna av vägen. Det andra körfältet regleras med trafikljus. Räkna med begränsad framkomlighet under perioden. Gående och cyklister kommer kunna passera arbetsplatsen. Direkt efter Axedas arbete är klart kommer Karlstads Energi att utföra arbeten för fiber. Det kommer pågå under 3 dagar. Skillnaden blir att även Solviksgatan kommer att stängas av ca 30 meter in från Romstadsvägen. Trafikljusen kvarstår som reglering. 23 maj 19 juni