St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
SANDBÄCKEN Västra Byggtrafik På grund av ökande byggtrafik kommer vi att sätta upp avspärrningar i samband med utfarten till byggnationen av Sanna sportcenter. Ta det försiktigt på platsen! April 2021 Oktober 2023 Läs mer på Karlstad Växer!
RÅTORP Västra Vägen avstängd för genomfart Skanska ska utföra VA-arbeten samt anläggning av väg längs med Ringgatan och Älvåkersgatan. Detta är etapp 4, och sista etappen i det här arbetet. Delar av Ringgatan och Älvåkersgatan kommer vara avstängd för genomfartstrafik under hela etapp 4. Trafiken leds om via Dyevägen och Strandvallagatan. Följ skyltning på plats. VA-arbetena beräknas vara klara under januari 2022. Asfaltering och finjusteringsarbeten som kommer att utföras under våren 2022. 26 oktober 2020 Våren 2022 L�nk till mer information
Skåre-Stodene Västra Begränsad framkomlighet Sweco ska utföra provtagning av mark på Skårevägen mellan Gåsörtsvägen och Grava Kyrka. Ett körfält kommer vara avstängt, vägen kommer vara öppen. 29 november 10 december
RÅTORP Västra Vägen avstängd NCC ska åt Karlstads kommun bygga om korsningen vid Sanna Allé och Trumslagarens gata. Det kommer innebära att Trumslagarens gata blir avstängd. Gående och cyklister kommer ta sig fram. 22 november 10 december