St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
Skattkärr-Alster Skattkärr Begränsad framkomlighet One Nordic kommer utföra kabelarbeten åt Ellevio. Ett körfält kommer att tas i anspråk. Platsen kommer regleras med trafikljus. Gående hänvisas till norra sidan av Skattkärrsvägen. 13 december 17 december