St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
Skattkärr-Alster Skattkärr Ny gång- och cykelbro leder om trafik Vi bygger en ny gång- och cykelbro över stordiket mellan Skattkärr och Spånga. Gående och cyklister leds om via bilvägen vilket begränsar framkomligheten för biltrafik under arbetet. Våren 2022 September 2022
Skattkärr-Alster Skattkärr Busterudsvägen avstängd. Skanska behöver stänga av Busterudsvägen när dom ska gräva för Vatten och avlopp. Omledning sker via Enebovägen och Toppstavägen. 30 maj 9 september