St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
ORRHOLMEN Södra Gång- och cykelbana avstängd Gång- och cykelbana avstängd på grund av byggnation av nya Orrholmsskolan. Omledning sker via Tullhusgatan, Landgången samt Orrholmsrundan. Följ anvisningar på plats. 23 september 2022 31 juli 2024
ORRHOLMEN Södra Begränsad framkomlighet Gång- och cykelbanan vid Orrholmsrundan kommer stängas av tillfälligt då transporter kommer ske ner till nya idrottshallen. Gång- och cykelvägen kommer vara öppen förutom när transporter kommer korsa vägen. 12 december 2022 31 juli 2024 Läs mer på Karlstad Växer!
KVARNBERGET Södra Varning byggtrafik Hus 28 på Sjukhusområdet ska byggas om. Det kommer då vara ökad byggtrafik på Älvgatan under denna period. 11 september 2023 1 december 2024
KVARNBERGET Södra Begränsad framkomlighet CSK och Skanska kommer ha byggin-/utfart vid två platser längs med Rosenborgsgatan. Det är i samband med byggnation av det nya mottagningshuset. 30 oktober 31 december
MARIEBERG Södra Parkeringsplatser avstängda Mariebergsskogen ska ha julmarknad och i samband med tillställningen kommer parkeringsplatser på Treffenbergsvägen och Kvarnbergsgatan stängas av för att öka framkomligheten. Var uppmärksam på skyltningen om du avser att parkera här den 9-10 december. 9 december 10 december
KVARNBERGET Södra Begränsad framkomlighet Skanska gräver för VA-ledningar som en del i projektet av om- och tillbyggnation av Centralsjukhuset i Karlstad. Del av Rosenborgsgatans gång- och cykelbana kommer att vara stängd på Rosenborgsgatans västra sida mellan Nordmarksgatan och Hööksgatan. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan på Rosenborgsgatans östra sida. 9 novemer 2023 13 december 2026
MARIEBERG Södra Begränsad framkomlighet Axeda ska utföra fjärrvärmearbeten vid på Kvarnbergsgatan åt Hööksgatan 16. Arbetet kommer att ske 10 meter söder om korsningen Hööksgatan/Kvarnbergsgatan. Ett körfält kommer stängas. Vägen kommer vara öppen för trafik. 20 november 11 december
SOMMARRO Södra Begränsad framkomlighet/Väg avstängd Axeda ska ansluta villa till fjärrvärmenätet. När grävningsarbetet pågår kommer vägen vara helt avstängd, då svetsning och anslutning sker kommer det ligga körplåt och halva vägen kommer då vara avstängd. Grävningsarbeten är nu planerade till 29 november och 13 december. 29 november 13 december
KVARNBERGET Södra Begränsad framkomlighet Skanska håller på att bygger nya CSK. För att få till marken behöver det utföras losshållning (sprängning). Det kan påverka trafiken, därför kommer trafiken regleras med vakt under 5 sprängtider/per dag. klockan 09:00, 11:00, 13:15, 15:00 och 15:30. Varje sprängtillfälle uppskattas ta mellan 3-5 minuter, sen släpps trafiken på igen. Det är inte säkert sprängningarna kommer utföras varje dag, håll därför koll på när vägmärkena sitter på plats. December 2023 September 2024