St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
ORRHOLMEN Södra Gång- och cykelbana avstängd Gång- och cykelbana avstängd på grund av byggnation av nya Orrholmsskolan. Omledning sker via Tullhusgatan, Landgången samt Orrholmsrundan. Följ anvisningar på plats. 23 september 2022 31 juli 2024
ORRHOLMEN Södra Begränsad framkomlighet Gång- och cykelbanan vid Orrholmsrundan kommer stängas av tillfälligt då transporter kommer ske ner till nya idrottshallen. Gång- och cykelvägen kommer vara öppen förutom när transporter kommer korsa vägen. 12 december 2022 31 juli 2024 Läs mer på Karlstad Växer!
KVARNBERGET Södra Varning byggtrafik Hus 28 på Sjukhusområdet ska byggas om. Det kommer då vara ökad byggtrafik på Älvgatan under denna period. 11 september 2023 1 december 2024
KVARNBERGET Södra Begränsad framkomlighet Skanska gräver för VA-ledningar som en del i projektet av om- och tillbyggnation av Centralsjukhuset i Karlstad. Del av Rosenborgsgatans gång- och cykelbana kommer att vara stängd på Rosenborgsgatans västra sida mellan Nordmarksgatan och Hööksgatan. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan på Rosenborgsgatans östra sida. 9 novemer 2023 13 december 2026
KVARNBERGET Södra Begränsad framkomlighet Skanska håller på att bygger nya CSK. För att få till marken behöver det utföras losshållning (sprängning). Det kan påverka trafiken, därför kommer trafiken regleras med vakt under 5 sprängtider/per dag. klockan 09:00, 11:00, 13:15, 15:00 och 15:30. Varje sprängtillfälle uppskattas ta mellan 3-5 minuter, sen släpps trafiken på igen. Det är inte säkert sprängningarna kommer utföras varje dag, håll därför koll på när vägmärkena sitter på plats. December 2023 September 2024
SOMMARRO Södra Begränsad framkomlighet Karlstads energi ska utföra kabelbyte längs med Älvgatan på Sommaro. Trottoaren och ett körfält kommer att stängas av. Det innebär att vägen är öppen för trafik, men räkna med något begränsad framkomlighet. 13 maj 30 augusti
SOMMARRO Södra Begränsad framkomlighet Karlstads Energi ska utföra arbeten för elnätet. Arbetet beräknas ta 2 dagar under perioden. ett körfält kommer stängas av. Det andra körfältet kommer fortsatt vara öppet för trafik. Räkna med något begränsad framkomlighet. 24 juni 29 juli
SOMMARRO Södra Vägen avstängd Karlstads kommuns VA-avdelning ska utföra arbeten på Ekallén i två etapper. Separat information kommer skickas ut till de boende om arbetet. Vägarna kommer vara helt avstängda, även för gående och cyklister, välj därför andra vägar under tiden arbetet pågår. 5 augusti 13 september