St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
Molkom-Blombacka-Lindfors Molkom Byggtrafik Peab ska bygga Ängsträdgården. I samband med byggnationen kommer det vara en del byggtrafik som passerar gång- och cykelbanan längs med Storgatan. Vid några enstaka tillfällen kommer gående och cyklister att hänvisas till vägbanan då stora och långa transporter behöver komma intill bygget. 4 oktober 2021 oktober 2022
Molkom-Blombacka-Lindfors Molkom Vägen avstängd Ett arbete med förnyelse av VA-ledningar, belysning, elledningar samt byggnation av gångbana genomförs nu på Utterstigen. Hela projektet beräknas vara färdigt till semestern 2023. Under arbetets gång kommer det att vara besvärligt för trafiken på Utterstigen.Trafiken kommer att omledas via Vadmansgatan, Kärleksstigen och Bäverstigen. Cyklister och gående förhoppningsvis kommer förbi arbetsplatsen. Boende längst det uppgrävda området kommer att informeras i god tid innan de inte har tillgång till sin garageuppfart. 8 november 2021 sommaren 2023 Läs mer på: