St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
Molkom-Blombacka-Lindfors Molkom Begränsad framkomlighet T3 Annläggning 2 AB ska bygga P-platser åt Karlstads kommun. Lillgatan är stängd för fordonstrafik. Gående och cyklister ska kunna ta sig fram. 14 augusti 22 december
Molkom-Blombacka-Lindfors Molkom Vägen avstängd Karlstads kommuns VA-avdelning ska utföra så kallad "relining" i Sjövägen i Molkom. Sjövägen kommer stängas av i samband med arbetet. Vägen kommer vara öppen för boende längs Sjövägen. 27 november 15 december