St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet på trottoar Trottoaren på Orrholmsgatans östra sida vara avstängd pga. säker gångväg för skolelever som ska bussas till annan tillfällig skola under byggperiod av Orrholmsskolan. Gående kommer hänvisas till Orrholmsgatans västra sida. 1 augusti 2022 31 juli 2024
VIKEN Centrala Gång- och cykelbana avstängd Del av gång- och cykelbanan längst Packhusalléns sydöstra sida vara avstäng då Peab startar byggnationen för Brf Kajpromenaden. Gående kommer under perioden att kunna nyttja gångbanan på Packhusalléns nordöstra sida. Cyklister kommer ledas om via gång- och cykelbanan längst vattnet. 19 september 2022 31 december 2025
VIKEN Centrala Vikentunneln avstängd! Nya Resecentrum ska börja byggas och en del av det kommer bli den nya Vikenpassagen. För att kunna utföra säkra arbeten kommer Vikentunneln att stängas av tills arbetet är klart, sen öppnas den som Vikenpassagen. 27 februari 2023 30 april 2026 Vill du läsa mer om arbetet? Klicka på länken nedan!
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan Karlstad Byggtjänst ska utföra fasadarbeten på fastigheten i korsningen Hamngatan/Västra Torggatan. Bussparkering kommer fortfarande vara tillgänglig, men det kan vara trångt att parkera. Det går att ta sig förbi byggställningen och då rekommenderas det via gång. Ska man cykla är det bättre att åka via Drottninggatan. 7 augusti 2023 23 december 2023
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet Byggteknik i Karlstad AB kommer mellan kl. 07:00 - 10:00 ha en teleporter på platsen för lyft av material in/ut i fastighet. Det går att ta sig förbi arbetsområdet. 14 augusti 16 december
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet på gångbana Karlstads Byggtjänst AB kommer varje onsdag mellan kl. 07:00 - 09:00 ha en teleporter och container på lastplatsen på Östra Torggatan 2. Gångbanan kommer stängas under arbetet och gående hänvisas til andra sidan. 11 oktober 2023 28 februari 2024
HAGA Centrala Gång- och cykelbana avstängd Gång- och cykelbanan stängs av i samband med att Elms ska färdigställa en garagebyggnad i vid Tage Erlandergatan 4. Gående hänvisas till södra sidan av Tage Erlandergatan. 27 november 2023 28 juni 2024
TINGVALLASTADEN Centrala Vägen avstängd Den östra delen av Drottninggatan ska byggas om. Vägen kommer vara avstängd, så räkna med mycket begränsad framkomlighet. 7 augusti Sommaren 2024 Vill du veta mer om projektet så gå in på länken nedan:
HERRHAGEN Centrala Begränsad framkomlighet/Parkeringar avstängda Axeda ska laga en fjärrvärmeläcka vid Herrhagsgatan 28. Parkeringarna kommer stängas av i samband med arbetet. Gång- och cykelbanan kommer också stängas av under en viss period. Gående hänvisas då till andra sidan. 21 november 7 december
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet Consto ska utföra stenarbeten på grund av sättningar vid Leopolds Nygrens plats 7. Torget kommer vara framkomligt under tiden arbetet pågår. 16 november 20 november
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet Karlstads kommuns VA-avdelning kommer montera en ny pumpstation vid Västra Torggatan. Ett körfält kommer stängas av, vilket innebär att ett körfält lämnas öppet för trafik. 27 november 19 december
HAGA Centrala Munkforsgatan avstängd Munkforsgatan kommer stängas av, förutom för gående. Infrakraft kommer utföra VA-arbeten i projektet Haga Entré och då schakten är väldigt djupa behöver vägen stängas av. Garvaregatan är fortsatt öppen för trafik. Fastighetsägarna får tillgång till en anvisad parkering under tiden arbetet sker. Fabriksgatan behöver stängas av i östra änden till följd av arbetena. Detta påverkar även gång- och cykelbanan. Gående och cyklister kommer därför hänvisas via Pumpgatan/Magasinsgatan. Fabriksgatans östra del stängs från och med den 6 november. 14 september 15 december Mer info finns på projektets hemsida:
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet Kynningsrud och Lambertsson ska utföra lyft av elektronikutrustning till taket på MSB. Halva Lagergrens gata sydväst om Packhusallén kommer användas som arbetsområde. Andra halvan är öppen för trafik. 06:00 8 december 16:00 8 december