St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet på trottoar Trottoaren på Orrholmsgatans östra sida vara avstängd pga. säker gångväg för skolelever som ska bussas till annan tillfällig skola under byggperiod av Orrholmsskolan. Gående kommer hänvisas till Orrholmsgatans västra sida. 1 augusti 2022 31 juli 2024
VIKEN Centrala Gång- och cykelbana avstängd Del av gång- och cykelbanan längst Packhusalléns sydöstra sida vara avstäng då Peab startar byggnationen för Brf Kajpromenaden. Gående kommer under perioden att kunna nyttja gångbanan på Packhusalléns nordöstra sida. Cyklister kommer ledas om via gång- och cykelbanan längst vattnet. 19 september 2022 31 december 2025
VIKEN Centrala Vikentunneln avstängd! Nya Resecentrum ska börja byggas och en del av det kommer bli den nya Vikenpassagen. För att kunna utföra säkra arbeten kommer Vikentunneln att stängas av tills arbetet är klart, sen öppnas den som Vikenpassagen. 27 februari 2023 30 april 2026 Vill du läsa mer om arbetet? Klicka på länken nedan!
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet Infrakraft som bygger åt Trafikverket i samband med resecentrum ska utföra ledningsarbeten under järnvägen. Ledningen går då mellan Tingvallastaden och Viken. Trafiken kommer påverkas kraftigt så kan ni ta andra vägar är det att föredra. Gatan kommer stängas av i västlig färdriktning. Omledning blir då vi Fredsgatan, Drottninggatan och Klaraborgsgatan. Busstrafik kan fortfarande angöra busstationen. Gående och cyklister kommer inte begränsas av denna avstängning. 12 augusti 23 augusti
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet på Kanikenästorget Festivalen Kajen, ska gå av stapeln. Stora delar av Kanikenästorget kommer tas upp av detta event. Vänligen följ anvisningarna på platsen. 8 juli 15 juli
TINGVALLASTADEN Centrala Vägen avstängd Den östra delen av Drottninggatan ska byggas om. Vägen kommer vara avstängd, så räkna med mycket begränsad framkomlighet. 7 augusti Sommaren 2024 Vill du veta mer om projektet så gå in på länken nedan:
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet Karlstads el- och stadsnät utför uppgradering av nätstation. Del av gågatan kommer vara avstängd. Det kommer gå att ta sig fram på sträckan då endast ytan mellan trädallé och fasad blir avstängd. Jobbet kan bli klart tidigare beroende på hur omfattande det blir. 15 januari 1 oktober
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet/Parkeringar avstängda Skanska ska bygga om sin fastighet i korsningen Lagergrens gata/Kanikenäsbanken. Då arbetena innebär säkerhetsrisker om man går för nära, kommer gång- och cykelbanan att stängas av på Lagergrens gata. Parkeringar på Kanikenäsbanken och Lagergrens gata kommer också stängas av. Följ anvisningarna på platsen. 8 februari 27 september
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet Karlstad Byggtjänst utför arbete inne i fastigheten på Drottninggatan 26. En teleskoplastare kommer finnas på platsen för att få in och ut material i fastigheten. All trafik kan ta sig förbi arbetsområdet. Gående och cyklister kan ta sig förbi arbetsområdet. 7 mars 31 juli
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet Consto ska bygga en ny fastighet åt KBAB. Under tiden arbetet sker kommer de behöva nyttja mer mark i anslutning till fastigheten. Därför kommer det bli en liten omledning av gående och cyklister längs Tullhusgatan, mellan Bagerigatan och Näbbgatan. Gående och cyklister leds där bilarna normalt står parkerade och det kommer således vara parkeringsförbud på nämnd sträcka. Det kommer även vara parkeringsförbud på Bagerigatans södra del. 2 april 31 december
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet Karlstads Byggtjänst ska utföra renovering av Tingvallagatan 25. Ytan som påverkas gäller endast för gående och cyklister, och det kommer vara framkomligt runt arbetsområdet. 1 april 31 oktober
KLARA Centrala Parkeringsplatser avstängda/Gångbana avstängd Opejra och Lambertsson ska utföra fasadarbeten på Sandbäcksgatan 17. Trottoaren kommer stängas av och så även parkeringsplatserna utanför. Följ anvisningarna på platsen. 29 april 8 augusti
KLARA Centrala Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan Axeda ska rusta upp lekplatsen i Tysta parken åt Karlstads kommun. Det kommer att köras arbetsfordon på gång- och cykelbanorna till och från parken. Arbetet kommer pågå sporadiskt under olika arbetsmoment. 30 april 31 juli
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet Karlstads Byggtjänst AB kommer vid 10 tillfällen á 2 h per tillfälle att ha en kranbil på Västra Torggatans östra sida utandör Clarion för att lyfta upp material på taket på fastigheten. Det går att ta sig förbi arbetsområdet. Besökare till parkeringshuset påverkas ej. 21 maj 15 november
HAGA Centrala Gång- och cykelbana avstängd Gång- och cykelbana bakom Karlstad CCC kommer att vara avstängd. Följ orange vägvisning för att komma förbi. Nuvarande evenemang som påverkar gång- och cykelbanan är planerade till: 14 - 15 juni, 28 juni och 19 - 22 augusti. juni 2024 augusti 2024
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet Karlstads Energi ska utföra elarbeten vid en nätstation vid Karlbergsgatan 3. Ett körfält kommer stängas av vilket innebär att ett körfält fortfarande kommer vara öppet. Ett par parkeringsplatser kommer påverkas under tiden som arbetet sker. 10 juni 31 juli
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet/Parkeringar avstängda Infrakraft ska utföra arbeten med Trädgårdsgatan i projektet Resecentrum. Under tiden kommer parkeringsplatser att stängas av. Vägen kommer vara öppen för trafik i båda riktningarna, men det kommer vara lite stökigt på platsen. Körvägen kan komma att justeras i sidled beroende på vart på sträckan de är och arbetar. 29 juli november
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet Karlstads Energi ska förbereda för en ny nätstation. Under tiden de utför markarbeten kommer de stänga av ett körfält. Vägen kommer vara öppen för trafik, men räkna med begränsad framkomlighet. 22 juli 16 augusti
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet Infrakraft ska utföra arbeten åt Karlstads kommun i projektet Östra Drottninggatan. Ett körfält kommer stängas av vid avfart från cirkulationsplats in mot Drottninggatan. Arbetet beräknas till 3 dagar och omledning kommer ske via tillfällig väg på Enerströmsgatan. Följ anvisningarna på platsen. 19 augusti 21 augusti
KLARA Centrala Begränsad framkomlighet Peab ska montera solskydd på en fastighet vid Malmtorgsgatan. Lastplatsen och parkering för rörelsehindrade kommer att stängas av under tiden arbetet sker. Störts påverkan kommer det bli på trottoaren. Vägen kommer vara öppen för trafik. 15 juli 18 juli
TINGVALLASTADEN Centrala Vägen avstängd RIX FM Festival är i stan! Då Festivalen är kommer Kungsgatan och Tingvallagatan att stängas av vid Stora Torget. Välkommen på Festival!! 18:00 25 juli 22:00 25 juli