St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
FÄRJESTAD Östra Rivningsarbete/Ny byggnation Karlstad byggtjänst kommer börja med rivning av BEF. Byggnader på Färjestadsvägen för kommande nybyggnationer av två punkthus. Detta medför en avsmalning på Färjestadsvägen och förbud mot att stanna och parkera fordon. Gående hänvisas till södra sidan. Busshållplatserna, Dammgatan stängs på grund av detta. En del av Dammgatan stängs även av helt i nordvästra delen. För att ta sig in på området hänvisas det via Ågatan. 1 september 2020 30 januari 2022
NORRSTRAND Östra Ombyggnation Lagmansgatan 19 ska byggas om. Peab håller i ombyggnationen. Gång- och cykelbanan kommer att stängas av i samband med arbetet, följ orange vägvisning. 22 februari 2021 30 september 2022
SÖDRA KROPPKÄRR Östra Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan Det kommer vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan på grund av byggtrafik till det blivande bostadsområdet på Södra Kroppkärr. 9 augusti 2021 30 september 2022 Läs mer på Karlstad Växer!
SUNDSTA Östra Husbyggnation Consto ska bygga höghus i anslutning till Sundsta Torg. Drottning Kristinas väg kommer att vara avstängd under tiden. september 2021 december 2023 Vill du veta mer om Sundsta torg? Klicka på länken:
LAMBERGET Östra Engholmsbron avstängd Engholmsbron ska byggas om. Husbyggaregatan kommer därför vara avstängd för genomfart. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbro 250 meter norr om Engholmsbron. 22 september 2021 december 2022
NORRSTRAND Östra Begränsad framkomlighet El- och stadsnät ska förlägga en ny kabel. Det går att passera platsen men det blir något trängre. Trottoaren på norra sidan kommer vara avstängd. 25 november 23 december
NORRA KROPPKÄRR Östra Vägen avstängd Karlstads kommun har ett samarbetsprojekt på Storsvängen i Kroppkärr. Påverkan kommer se lite olika ut under perioden. Arbetet kommer starta i södra delen av Storsvängen, i korsningen med Uttervägen. Vägen ska få en nyare utformning och VA-ledningar kommer bytas ut. Arbetet fortskrider fram tills september och då beräknas hela Storsvängen att vara klar. Återställning kommer göras i etapper för så snabbt som möjligt återfå vägens funktion. Gående kommer kunna passera arbetsplatsen. 25 oktober 2021 september 2022 Läs mer på: