St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
SÖDRA KROPPKÄRR Östra Vägjobb (Lagmansgatan) Uppsättning/nedtagning av mätutrustning på Lagmansgatan, under väg 236 25 augusti 7 september
NORRSTRAND Östra Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbana Axeda Entrepenad ska gräva för fjärrvärmeanslutning. Det går att ta sig förbi arbetsområdet. 6 juli 31 augusti
NORRSTRAND Östra Ombyggnation Lagmansgatan 19 ska byggas om. Peab håller i ombyggnationen. Gång- och cykelbanan kommer att stängas av i samband med arbetet, följ orange vägvisning. 22 februari 2021 30 september 2022
RUD Östra Begränsad framkomlighet Begränsad framkomlighet på Blönduosgatan då Karlstad El och Stadsnät ska gräva för nya elkablar och inkoppling av nätstation. Det går att ta sig förbi arbetsområdet. Gående och cyklister komer under en kortare period hänvisas till Blönduosgatans västra sida. 18 juli 19 augusti
SÖDRA KROPPKÄRR Östra Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan Det kommer vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan på grund av byggtrafik till det blivande bostadsområdet på Södra Kroppkärr. 9 augusti 2021 30 september 2022 Läs mer på Karlstad Växer!
SUNDSTA Östra Husbyggnation Consto ska bygga höghus i anslutning till Sundsta Torg. Drottning Kristinas väg kommer att vara avstängd under tiden. september 2021 december 2023 Vill du veta mer om Sundsta torg? Klicka på länken:
LAMBERGET Östra Engholmsbron avstängd Engholmsbron ska byggas om. Husbyggaregatan kommer därför vara avstängd för genomfart. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbro 250 meter norr om Engholmsbron. 22 september 2021 december 2022 L�nk till mer information
NORRSTRAND Östra Begränsad framkomlighet på trottoar På Norrstrandsgatan nr 19C kommer det sättas upp en byggställning runt fastigheten då taket på fastigheten ska bytas. Gående hänvisas till andra sidan. 18 juli 9 oktober
NORRA KROPPKÄRR Östra Vägen avstängd Karlstads kommun har ett samarbetsprojekt på Storsvängen i Kroppkärr. Påverkan kommer se lite olika ut under perioden. Arbetet kommer starta i södra delen av Storsvängen, i korsningen med Uttervägen. Vägen ska få en nyare utformning och VA-ledningar kommer bytas ut. Arbetet fortskrider fram tills juni och då beräknas hela Storsvängen att vara klar. Återställning kommer göras i etapper för så snabbt som möjligt återfå vägens funktion. Gående kommer kunna passera arbetsplatsen. 25 oktober 2021 Juni 2023 Läs mer på:
FÄRJESTAD Östra Urkoppling av fjärrvärme Axeda ska koppla ur fjärrvärme vid gamla Färjestads skolan. Det går att ta sig förbi arbetsområdena. 15 augusti 31 augusti
RUD Östra Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbana Sten och Vägarbeten AB ska utföra markarbete för Padelhallen som ska byggas på Mossgatan. Gång- och cykelbana kommer vara avstängd, vägvisning kommer finnas på platsen. 14 mars 2022 31 augusti 2023
SÖDRA KROPPKÄRR Östra Del av Östra infarten stängd. NRC Group AB ska bygga två busshållplatser på Östra infarten. Under arbetet kommer del av Östra Infarten vara stängd. Trafik som kommer från väster på Östra Infarten och åker mot arbetsområdet uppmanas välja annan väg. Trafik som kommer norr ifrån på Sommargatan och åker mot arbetsområdet uppmanas att åka via E18. 30 maj 9 september
VÄLSVIKEN Östra VA-arbete i Välsviken och Alster Under vecka 19 2022 börjar Karlstads kommun att ta ned träd i Välsviken och Alster. Det är starten för arbetet med att lägga ned nya ledningar för att säkra framtida försörjning av kommunalt vatten och avlopp i Alster, Välsviken, Skattkärr och närliggande områden. Träd kommer röjas i en sträcka från grusstigen Välsviken (vid gamla banvaktarstugan) till Stampvägen i Alster. Det är inte skog utmed hela sträckan, det är bland annat mycket snår och en gräsyta. Själva VA-arbetet startar under hösten 2022 och beräknas vara klart under 2023. Vecka 19 2022 2023 L�nk till mer information
FÄRJESTAD Östra Omledning av gående och cyklister Inför byggnationen av gång- och cykelbron mellan Färjestad och Råtorp kommer gång och cykeltrafiken behöva ledas om. Istället för att cykla och gå längst med älven kommer omledningaen ske via Norra infartens gång och cykelbana. 17 juni 2022 20 oktober 2023