St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
NORRSTRAND Östra Begränsad framkomlighet Karlstads Energi ska förlägga elledning. Axeda kommer utföra jobbet. Vägen kommer vara öppen för trafik, men räkna med begränsad framkomlighet. 20 juni 30 augusti
LAMBERGET Östra Begränsad framkomlighet NCC och Vattenfall ska utföra byte av belysningsstolpar, justering av kantsten och brunnar samt ny beläggning på hela Engholmsgatan åt Karlstads kommun. Även busshållplatserna kommer att byggas om och tillgänglighetanpassas. I samband med arbetena kommer parkeringsplatser att stängas av. Följ anvisningarna på platsen. Vägen kommer vara öppen för trafik men räkna med att det kan vara lite stökigt under en period. 6 maj 30 augusti
ÖRSHOLMEN Östra Begränsad framkomlighet Karlstads Energi ska utföra elkabelarbeten på Stormgatan. Mycket av arbetena kommer att ske vid sidan av körbanorna, vilket innebär liten påverkan på framkomligheten. Vid några tillfällen kommer ledningen behöva korsa Stormgatan, vid de tillfällena kommer halva vägen att stängas av åt gången, räkna då med begränsad framkomlighet. 13 maj 31 juli
ÖRSHOLMEN Östra Begränsad framkomlighet Karlstads Energi ska utföra elkabelarbeten i korsningen Östanvindsgatan/Stormgatan. Ett körfält kommer stängas av under tiden arbetet sker. Arbetet beräknas pågå under en del av angiven period. Följ anvisningarna på platsen. 13 maj 31 juli
ÖRSHOLMEN Östra Begränsad framkomlighet Karlstads Energi kommer att utföra elkabel arbeten på vid Brisgatan 3. Mycket av arbetena kommer ske på väggrenen. Vid något tillfälle kan det innebär att ett körfält stängs av. Vägen kommer vara öppen för trafik. Arbetena beräknas pågå en del av angiven period. 13 maj 31 juli
ÖRSHOLMEN Östra Begränsad framkomlighet Karlstads Energi kommer att utföra elkabel arbeten på vid Brisgatan 19. Mycket av arbetena kommer ske på väggrenen. Vid något tillfälle kan det innebär att ett körfält stängs av. Vägen kommer vara öppen för trafik. Arbetena beräknas pågå en del av angiven period. 13 maj 31 juli
ÖRSHOLMEN Östra Begränsad framkomlighet Karlstads Energi kommer att utföra elkabel arbeten på vid Blekegatan 7. Mycket av arbetena kommer ske på väggrenen. Vid något tillfälle kan det innebär att ett körfält stängs av. Vägen kommer vara öppen för trafik. Arbetena beräknas pågå en del av angiven period. Arbetet kommer kombineras med arbetet av stationsbytet. 13 maj 31 juli
LORENSBERG Östra Begränsad framkomlighet Karlstads el- och stadsnät ska byta nätstation vid Folkebogatan 30. Begränsningar kommer främst ske på gångbanan, men kan även påverka bilvägen. Räkna med något begränsad framkomlighet. 20 maj 19 juli
ÖRSHOLMEN Östra Begränsad framkomlighet Karlstads Energi ska gräva för ny elledning på Brisgatan. Det är Axeda som utför arbetet. Vägen kommer vara öppen för trafik men det kommer inte vara möjligt att parkera på Brisgatan där arbetet pågår. Arbetet planeras att vara klart under sommaren men kan pågå en bit in i höst. 3 juni 31 december
ÖRSHOLMEN Östra Begränsad framkomlighet Karlstads Energi ska gräva för ny elledning på Stormgatan. Det är Axeda som utför arbetet. Vägen kommer vara öppen för trafik men det kommer inte vara möjligt att parkera på Stormgatan där arbetet pågår. Arbetet planeras att vara klart under sommaren men kan pågå en bit in i höst. 28 maj 31 december
NORRA KROPPKÄRR Östra Begränsad framkomlighet Axeda ska gräva för fjärrvärme åt Karlstads Energi. Ugglestigen 6 och 7 ska anslutas till fjärrvärmenätet. Ett körfält kommer stängas av. Vilket innebär att ett körfält kommer vara öppet under tiden arbetet sker. Räkna med begränsad framkomlighet. 17 juni 15 juli
VÄLSVIKEN Östra Begränsad framkomlighet Sten- och vägarbeten ska utföra arbeten åt Karlstads kommun. Det handlar bland annat om att bygga om hållplatser och införa laddstationer för bussarna. Räkna med begränsad framkomlighet under tiden arbetet sker. 15 juli 27 december