St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
Begränsad framkomlighet One Nordic ska utföra grävning åt Ellevio på Bråtebäcksvägen. De kommer gräva utanför vägkant och det kommer stå barriär längs med vägkanten. Vägen kommer vara öppen för trafik. 28 november 1 december 2024
Begränsad framkomlighet One Nordic ska förlägga elkabel på Bråtebäcksvägen åt Ellevio. Vägen kommer vara öppen för trafiik, men det kan bli något trängre i vändplatsen. 28 november 1 december 2024