St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
Vägen avstängd Dingelsundsvägen kommer stängas av för ombyggnation. Mellan vägen där den nybyggda järnvägsövergången är och Ellevios ställverk kommer Dingelsundsvägen stängas av. Det kommer vara möjligt att ta sig till Dingelsundet via infarten som är 500 meter söder om den normala infarten. Vägen ska fräschas upp och breddas och de första fyra etapperna beräknas vara klara i början av oktober. Sedan återstår Etapp 5 och 6 som även påverkar Skoghallsvägen. Följ anvisningarna på platsen. 12 juni December 2024
Begränsad framkomlighet Sten- och vägarbeten ska utföra trädfällningsarbeten för att förbereda nybyggnation av gång- och cykelbana på Skoghallsvägen i Knappstad. Ett körfält kommer stängas av. Körfältet som fortsatt kommer vara öppet kommer regleras med vakt. Räkna med begränsad framkomlighet. Arbetet kommer att pågå mellan 08:30 och 15:00. Arbetet med den nya gång- och cykelbanan kommer sedan att påbörjas under sommaren, tidsplanen är nu att arbetet påbörjas den 8 juli. Även då kommer ett körfält att stängas och då kommer körfältet som är öppet regleras med trafikljus. Gång- och cykelbanan förväntas vara klar någon gång under senhösten och det kommer under stor del av denna tid vara mycket begränsad framkomlighet. 25 juni klockan 08:30 november
Begränsad framkomlighet Sten- och vägarbeten ska utföra parkeringsplatser och platser för hämta och lämna på Diamantvägen vid Ulvsby IP. Vägen kommer vara öppen för trafik, men räkna med begränsad framkomlighet. 8 juli 16 augusti